DAB-radio

Radiosendinger på DAB+ - din FM-bilradio må oppgraderes!

FM-radionettet er slukket (februar 2017) for de fleste radiokanalene i vårt område! Det betyr at mange bilradioer (som ikke har DAB+), har mistet radiosignalet!

Nextcar har testet ulike løsninger som er tilpasset Suzuki, Isuzu og Fiat.

Her har vi oppgradering til DAB+ adapter/radioer fra kr 3.150,- inkl. mva. og montering
Det finnes flere radiotyper, fra enkle til mer avanserte med navigasjon og integrasjon med smarttelefoner. Ta derfor kontakt for å få avdekt ditt behov.

Nextcar også testet ut integrerte løsninger for bilmerket BMW.

Her tilbyr vi oppgraderingsløsning til DAB+ for kr 6.900,- inkl. mva og montering*
* Ta kontakt for avklaring rundt radiosystemet i din BMW

Be om tilbud og du er klar for en ny radioverden med DAB+.

Personvern